Jesus satt vid en vattenbrunn och samtalade med en kvinna. “Jesus svarade och sa till henne: Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” Joh. 4:10 Många människor idag lever i total okunnighet om Gud och livet som han erbjuder. Sedan finns det de som tror sig veta vad.. Read More