Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Kasta alla era bekymmer

“Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.” 1 Petr. 5:7 Om du är en förälder så gläder det dig att se dina barn glada. Självklart finns det saker som ens barn behöver lära sig, som till exempel att hålla ordning på sitt rum. Som förälder har man ju också själv en hel del ansvarsområden. Men om du skulle se något av ditt barn vara bekymrad över någonting, så.. Read More

Gud känner hjärtat

“Och Gud som känner hjärtat, gav dem sitt vittnesbörd genom att han gav den Helige Ande åt dem, på samma sätt som åt oss. Och han gjorde inte någon skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan.” Apg. 15:8-9 I Apostlagärningarna kap. 10, under tiden Petrus predikade evangelium till den ofrälsta skaran, så hände något. Den Helige Ande kom över dem som lyssnade. Ingen frälsningsinbjudan hade gått ut.. Read More

Världens bästa budskap

“För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden, så också för greken.” Rom. 1:16 Evangelium är världens bästa budskap. Alla håller inte med, en del säger att det är överdrivet att säga så och en del säger att det är ett påhitt. Men de som tror får del av Guds kraft. Evangelium handlar om Guds kraft, inte mänsklig.. Read More

Sanningen

“Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss, för att evangeliets sanning skulle bevaras hos er.” Gal. 2:5 Många gånger kan välmenande människor säga att vi måste verkligen predika sanningen. Med det menar dem lite olika saker beroende på vad de själva stoppar in i ordet sanning. I Galaterbrevet så talar Paulus flera gånger om sanningen. Evangeliets sanning och sanningen om av vi står under nåden, inte lagen. .. Read More

Skyddshjälm

“Och ta frälsningens hjälm” Ef. 6:17 En hjälm, i detta fallet i beskrivningen av Guds vapenrustning, är till för att skydda. Den ska bara sitta stadigt på huvudet och så fylla sin funktion, skydda ditt huvud.  Frälsningen som blir oss given genom Jesus, tar vi emot genom tro. Att veta att man är frälst och på väg till himlen skänker ro till ditt sinne. När anklagaren (Satan) skjuter sina anklagelser mot dig, så.. Read More

Förbli i tron

“Också ni, som tidigare var främmande och i ert sinnelag fiender genom onda gärningar, har han nu försonat i hans jordiska kropp genom döden, för att han skulle ställa fram er inför sig, heliga, fläckfria och fria från anklagelser, om ni förblir i tron, grundade och fasta, och utan att låta er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört, som blivit predikat för allt skapat under himlen, och vars tjänare.. Read More