Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Lyft blicken

“Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och lyfte blicken mot himlen, välsignade och bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle lägga fram för folket.” Luk. 9:16 Att tro på Gud, betyder att man räknar med Gud. Gud är god och han både vill och kan hjälpa oss med våra olika utmaningar och behov. Genom tro så involverar vi Gud i våra liv.  Jesus ställdes inför.. Read More

Tron tar emot

“Därför är det av tro, för att det ska vara av nåd… ” Rom. 4:16 Nåd betyder gratis, oförtjänt godhet. Att få det man inte förtjänar, alltså inte en lön utan en gratis gåva. Guds nåd flödar gentemot varje människa. Det finns överflödande nåd till hjälp, för alla människor, i alla situationer. Det finns nåd till frälsning för varje människa. Men för att Guds nåd ska kunna göra sitt verk, till frälsning, helande,.. Read More