Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Frimodighet

“När de såg sådan frimodighet hos Petrus och Johannes och märkte att de var olärda och outbildade, förundrade de sig. Men de kände igen dem att de hade varit tillsammans med Jesus.” Apg. 4:13 Petrus och Johannes var fiskare till yrket och hade blivit handplockade av Jesus till att följa honom. De hade varit med Jesus i tre år och nu hade Jesus farit upp till himlen. Den Helige Ande hade kommit över.. Read More

Du väljer

“… och Maria har valt den goda delen, som inte ska tas ifrån henne.” Luk. 10:42 Jesus besökte Marta och Maria, de två systrarna. Marta såg till att betjäna, fixa och ordna men Maria satte sig och lyssnade på Jesus.  Marta såg behoven och valde att fylla dem. Att fylla behov och ta sitt ansvar är något vi alla behöver göra. Det är en del av livet. Marta valde att betjäna, men händelsen.. Read More