Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Ös på

“Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor.” Jes. 12:3 Det finns källor, frälsningens källor, att ösa ur. Det finns inte bara en källa och inte bara en skopa att få. Genom Jesu död och uppståndelse så är källorna tillgängliga för alla troende. Det finns livgivande vatten att få för varje område av ditt liv. Jesus är Frälsaren och han vill att vi med glädje öser ur källorna. Bibeln uppenbarar dessa livgivande.. Read More

Syndernas förlåtelse

“I honom har vi förlossning genom hans blod, syndernas förlåtelse, enligt hans nåds rikedom,” Ef. 1:7 Genom att tro på Jesus så är vi i honom. Och när vi är i Jesus så har vi förlossning genom hans blod. Vi har blivit friköpta från syndens och dödens välde genom Jesu Kristi blod. I Jesus så har vi, just nu, också syndernas förlåtelse. Inte som något vi behöver vänta på eller bara då vi.. Read More