Född av en jungfru Korsfäst av syndare Övervann döden Frälser syndare Han frälste mig Låt honom frälsa dig Hans namn är Jesus “Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.” Matt. 1:21