Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Bytt bil, hus, partner…

“Du förvandlade min klagan till dans, du lossade min sorgdräkt och klädde mig i glädje.” Ps. 30:12 Alla människor är sökare. Man söker hela tiden ny stimulans, ny tillfredsställelse, bekräftelse och att uppnå nya höjder. Det tar sig i uttryck att man byter. Man byter allting. Om du har bytt allting och fortfarande känner dig otillfredsställd så kan du antingen köra några varv till, eller göra ett livsförvandlande byte –  Byt ditt gamla.. Read More

Evangelium i en tid som denna

“Stå därför fasta i den frihet som Kristus har frigjort oss till och låt er inte på nytt fångas under ett träldomsok.” Gal. 5:1 Det finns människor idag som tror på Jesus och är frälsta av nåd. Sedan finns det människor som är icke troende. Det finns också religiösa sökare som försöker nå fram till Gud på olika sätt. Sedan finns det de som tror på Jesus, men som blandar evangelium med mänskliga.. Read More