“och ha som skor på fötterna den beredskap som fridens evangelium ger.” Ef. 6:15 Att gå barfota utomhus gör dig begränsad, sårbar och smutsig. Kyla, värme och vassa underlag riskerar att såra dig. Men det finns skor. De skyddar dina fötter och påverkar hela din vandring.  Fridens evangelium ger dig beredskap. Genom Jesu död och uppståndelse får varje människa som tror, frid med Gud. Detta är de goda nyheterna som Jesus kallat oss.. Read More