“För det som kan förstås om Gud är uppenbart bland dem, för Gud har uppenbarat det för dem. För hans osynliga väsen, hans eviga makt och Gudom kan förstås ända från världens skapelse och kan ses klart genom det som är skapat, så de är utan ursäkt.” Rom 1:19-20 Varje människa kan förstå att Gud finns. Det är uppenbart bland oss och kan ses klart. Det är bara att öppna ögonen och se.. Read More