Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Tro på Guds ord, inte teorier

“Helga dem genom din sanning, ditt ord är sanning.” Joh. 17:17 Olika teorier finns det gott om. Evolutionsteorin och massor med olika konspirationsteorier cirkulerar. En del teorier betraktas som sanning, även fast de bara är teorier som inte är bekräftade att stämma. Teorier kommer och går och de som inte bara tar del av dem utan också tror på dem, riskerar att kastas hit och dit som en havets våg.  Som predikanter är.. Read More

Sanningen

“Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss, för att evangeliets sanning skulle bevaras hos er.” Gal. 2:5 Många gånger kan välmenande människor säga att vi måste verkligen predika sanningen. Med det menar dem lite olika saker beroende på vad de själva stoppar in i ordet sanning. I Galaterbrevet så talar Paulus flera gånger om sanningen. Evangeliets sanning och sanningen om av vi står under nåden, inte lagen. .. Read More

Predikanten Goliat från Gat

“Medan han talade med dem, se, då trädde stridsmannen som hette Goliat, filisteen från Gat, fram ur filisteernas här och talade på samma sätt som förut. Också David hörde det.” 1 Sam. 17:23 Goliat var en stridsman men också en bild på vår fiende, djävulen. Goliat predikade och det gör även djävulen. Redan från begynnelsen så har djävulen predikat mot Gud, Guds ord och Guds folk. Precis som Goliat genom sin predikan hånade.. Read More