Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Pansar

“… och kläd er i rättfärdighetens pansar” Ef. 6:14 I Efesierbrevet 6 så talas det om Guds vapenrustning, inte din eller min alltså. Gud vill att vi klär på oss hans vapenrustning som han av nåd erbjuder oss. Allt som Gud ger och erbjuder är av nåd. Inget som vi kan förtjäna alltså genom att försöka imponera på Gud. Här talas det om rättfärdighetens pansar. Den är stark och hård och den skyddar.. Read More

Nådens kraft

Lagens frånvaro av kraft Guds lag i Gamla Testamentet uppenbarar Guds standard.  “genom lagen kommer kännedom om synd.” Rom. 3:20 Lagen visar alltså på Guds standard men den kan aldrig ge oss kraft att uppfylla den. Att fokusera på lagen leder till uppgivenhet, eller stolthet (då man tycker sig lyckats hålla den rätt bra för ett tag). Lösningen “Men nu har, utan lag, Guds rättfärdighet uppenbarats, som lagen och profeterna vittnar om, nämligen.. Read More