“Medan han talade med dem, se, då trädde stridsmannen som hette Goliat, filisteen från Gat, fram ur filisteernas här och talade på samma sätt som förut. Också David hörde det.” 1 Sam. 17:23 Goliat var en stridsman men också en bild på vår fiende, djävulen. Goliat predikade och det gör även djävulen. Redan från begynnelsen så har djävulen predikat mot Gud, Guds ord och Guds folk. Precis som Goliat genom sin predikan hånade.. Read More