“Och han är huvudet för kroppen, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.” Kol. 1:18 Personen, Jesus Kristus, är den främste i allt. Det är ett faktum och verklighet. Han är segraren, Konungen och Herre. Låt därför Jesus också bli den främste i ditt liv, din familj, den församling du tillhör och i den tjänst du gör. Bara Jesus förtjänar den främsta.. Read More