Sönderslagen – så vi kan bli helade Föraktad – så vi kan bli aktade Blev en förbannelse – så vi kan bli välsignade Övergiven – så vi kan få gemenskap Dog – så vi kan leva Uppstånden – så vi kan bli frikända “Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.”.. Read More