“Stå därför fasta i den frihet som Kristus har frigjort oss till och låt er inte på nytt fångas under ett träldomsok.” Gal. 5:1 Det finns människor idag som tror på Jesus och är frälsta av nåd. Sedan finns det människor som är icke troende. Det finns också religiösa sökare som försöker nå fram till Gud på olika sätt. Sedan finns det de som tror på Jesus, men som blandar evangelium med mänskliga.. Read More