“Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, för att ni ska tillhöra en annan, honom som är uppstånden från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.” Rom. 7:4 I Romarbrevet kapitel 6 talar Paulus om att vi genom Jesu verk är döda från synden. I början av kapitel 7 talar han om att vi genom Jesu verk är döda från lagen. Alltså ska vi varken.. Read More