Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Evangelium stör de självrättfärdiga

“Då sa han till honom: Din bror har kommit och din far har låtit slakta den gödda kalven, därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Därför kom hans far ut och försökte övertala honom.” Luk. 15:27-28 När en människa vänder om till Gud så blir det glädje i himlen. Det blir också glädje här på jorden, både för den som blir frälst och.. Read More

Nådens kraft

Lagens frånvaro av kraft Guds lag i Gamla Testamentet uppenbarar Guds standard.  “genom lagen kommer kännedom om synd.” Rom. 3:20 Lagen visar alltså på Guds standard men den kan aldrig ge oss kraft att uppfylla den. Att fokusera på lagen leder till uppgivenhet, eller stolthet (då man tycker sig lyckats hålla den rätt bra för ett tag). Lösningen “Men nu har, utan lag, Guds rättfärdighet uppenbarats, som lagen och profeterna vittnar om, nämligen.. Read More