Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Stor tro

“Och se, en kananeisk kvinna från dessa trakter kom och ropade till honom och sa: O, Herre, Davids Son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande. Men han svarade henne inte ett ord. Då steg hans lärjungar fram och bad honom och sa: Skicka iväg henne, för hon ropar efter oss. Men han svarade och sa: Jag är inte sänd till andra än de borttappade fåren av Israels.. Read More

Du kan tro

“Och han har ofta kastat honom både i elden och i vattnet, för att förgöra honom. Men om du förmår något, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Då sa Jesus till honom: Om du kan tro, allt är möjligt för den som tror.” Mark. 9:22-23 Jesus utförde mirakler om och om igen när han vandrade på jorden. Jesus undervisade också sina lärjungar och folket. Tillsammans med Jesus så öppnar sig helt.. Read More

Gud är oerhört generös

“Och Petrus svarade honom och sa: Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Då sa han: Kom.” Mark. 14:28-29 Inte bara vid ett tillfälle, utan vid två tillfällen skedde matunder. Att Jesus mättade flera tusen människor med bara några bröd och fiskar. Naturligt sett hade man ju kunna hävdat bättre planering, så att det inte skulle behöva ske mirakler. Vid ett annat tillfälle, sa Jesus till.. Read More

Tron har en röst

“Men då vi har samma trons ande, som det står skrivet: Jag trodde och därför talade jag, så tror också vi, och därför talar vi.” 2 Kor. 4:13 Omständigheterna och människor runt omkring dig “predikar” dagligen. Det kan vara fruktan, omoral och hur svårt allting är. Att leva på denna jord innebär att man stöter på allt möjligt och man ska inte låtsas som att utmaningarna inte finns. Vi förnekar inte verkligheten, men.. Read More

Som bomull i magen

När jag var yngre och fortfarande bodde hemma hos mina föräldrar fick jag en gång så ont i magen. Det pågick någon timme och sedan ropade jag på pappa att komma och be för mig. Jag kommer ihåg så klart att jag låg på sängen och pappa la sina händer på mig och bad. På en gång försvann smärtan och det kändes som bomull i magen. Sedan dess, genom årens lopp, har även.. Read More

Killen med granatsplittret

Ett antal år sedan hade mina vänner och jag utomhusmöten i ett asiatiskt land. Evangelium predikades kväll efter kväll i detta främst hinduiska område. Herren verkade och människor kom till tro och fick uppleva mirakler. Sista kvällen kom en kille fram och berättade något som beskriver kraften i evangelium på ett mycket bra sätt.  Han sa att innan utomhusmötena kom till hans område så var han som en vandrande pinne. På grund av.. Read More