“Men när han såg folkskarorna, greps han av medlidande med dem, eftersom de var uppgivna och förskingrade som får utan herde.” Matt. 9:36 När Jesus vandrade på jorden så såg han människorna. Och han såg inte bara till det yttre, han såg vad som rörde sig i deras liv. Och vad han såg gjorde att han greps av medlidande. Jesus kom inte för att lägga på bördor, utan för att lyfta bördor.  Det.. Read More