Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Att rikta människor till Jesus

“Nästa dag ser Johannes Jesus komma till sig och säger: Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!” Joh. 1:29 Jesus är underbar och han är vår hjälte. Hans kärlek och kraft förvandlar människors liv dagligen. Med Jesus kommer glädje, frid och hopp. Han går genom murar och väggar och in i djupaste mörker och förtvivlan, för att hjälpa när någon ropar på honom. Med Jesus så finns det alltid en väg. Ju.. Read More

Budbärare eller stenkastare?

“När de nu fortsatte att fråga honom, reste han sig upp och sa till dem: Den av er som är utan synd kastar första stenen på henne.” Joh. 8:7 Som troende på Jesus så får vi sprida de glada nyheterna om innebörden av Jesu död och uppståndelse. Dörren är nu öppen, varje människa är inbjuden och bordet är dukat. Jesus har gjort allting klart för varje människa, så att vi ska kunna bli.. Read More

Syndväckelse eller Jesusväckelse?

“Och jag levde en gång utan lag, men när budordet kom fick synden liv,” Rom. 7:9 Romarbrevet  talar om detta med lag och nåd. Bibeln är indelad i två delar, det Gamla och det Nya, testamentet. De talar om två helt olika förbund som fungerar på helt olika sätt. I versen ovanför talas det om hur budordet / lagen, väcker liv i synden.  Att predika “lagen, vi måste, vi behöver verkligen, skärp er”,.. Read More

Tron har en röst

“Men då vi har samma trons ande, som det står skrivet: Jag trodde och därför talade jag, så tror också vi, och därför talar vi.” 2 Kor. 4:13 Omständigheterna och människor runt omkring dig “predikar” dagligen. Det kan vara fruktan, omoral och hur svårt allting är. Att leva på denna jord innebär att man stöter på allt möjligt och man ska inte låtsas som att utmaningarna inte finns. Vi förnekar inte verkligheten, men.. Read More