“Men som hans medarbetare förmanar vi också er att ni inte så tar emot Guds nåd att den blir till ingen nytta.” 2 Kor. 6:1 Aposteln Paulus som på ett speciellt sätt fick uppenbarelsen om Guds nåd skrev, inspirerad av den Helige Ande, versen ovanför. Paulus blev frälst av nåd och den nåden blev för honom som en motor, som drev honom framåt.  Han förmanar oss att inte ta emot nåden på ett.. Read More