Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Kristi kors och våra kors

“Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, ska finna det.” Matt. 16:24-25 Evangeliet om Jesus handlar om Kristi kors. Jesus fullbordade sitt kors för vår skull och därför kan nu människa bli försonad med Gud genom den uppståndne.. Read More

Samarbete

“… tro som är verksam genom kärlek.” Gal. 5:6 Som kristna är vi kallade att leva i tro på Gud och Guds ord. Vi tror på Jesus, vår Frälsare och vi tror på Guds löften som han gett oss i Bibeln. Vi lever i en vila och förtröstan på Guds omsorg om oss. Sedan så fattar vi också beslut, små och stora, utifrån tro på vad Gud har lovat och sagt. Detta är.. Read More

Leva utifrån övertygelse

“För i detta är Guds rättfärdighet uppenbarad från tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.” Rom. 1:17 Tro har med övertygelse att göra. Bibeln talar om hjärtats tro och att tro är menat att vara en livsstil. Vår tro är på Gud, Guds ord och det Guds Ande säger till oss. Tvivel kan slå mot våra sinnen, men hjärtats tro bär oss. Allt vi gör eller inte.. Read More

Pansar

“… och kläd er i rättfärdighetens pansar” Ef. 6:14 I Efesierbrevet 6 så talas det om Guds vapenrustning, inte din eller min alltså. Gud vill att vi klär på oss hans vapenrustning som han av nåd erbjuder oss. Allt som Gud ger och erbjuder är av nåd. Inget som vi kan förtjäna alltså genom att försöka imponera på Gud. Här talas det om rättfärdighetens pansar. Den är stark och hård och den skyddar.. Read More

Tron tar emot

“Därför är det av tro, för att det ska vara av nåd… ” Rom. 4:16 Nåd betyder gratis, oförtjänt godhet. Att få det man inte förtjänar, alltså inte en lön utan en gratis gåva. Guds nåd flödar gentemot varje människa. Det finns överflödande nåd till hjälp, för alla människor, i alla situationer. Det finns nåd till frälsning för varje människa. Men för att Guds nåd ska kunna göra sitt verk, till frälsning, helande,.. Read More