“Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.” Joh. 3:8 Anden kan liknas vid vinden. När den Helige Ande kom över lärjungarna på pingstdagen så gjorde han entre’ som en stormvind. Anden uppenbarar sig på flera olika sätt, ibland kraftfullt, ibland mjukt och ibland som helt stilla men.. Read More