Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Jesus är inte en Mose 2.0

“Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, för att ni ska tillhöra en annan, honom som är uppstånden från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.” Rom. 7:4 Det är oerhört viktigt att förstå skillnaden på det Gamla och Nya Testamentet. Genom Mose så etablerades förbundet som var baserat på lagen. Men genom Jesus så har det nya förbundet etablerats. Gud vill att du ska.. Read More

Sanningen

“Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss, för att evangeliets sanning skulle bevaras hos er.” Gal. 2:5 Många gånger kan välmenande människor säga att vi måste verkligen predika sanningen. Med det menar dem lite olika saker beroende på vad de själva stoppar in i ordet sanning. I Galaterbrevet så talar Paulus flera gånger om sanningen. Evangeliets sanning och sanningen om av vi står under nåden, inte lagen. .. Read More