Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Jesus är inte en Mose 2.0

“Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, för att ni ska tillhöra en annan, honom som är uppstånden från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.” Rom. 7:4 Det är oerhört viktigt att förstå skillnaden på det Gamla och Nya Testamentet. Genom Mose så etablerades förbundet som var baserat på lagen. Men genom Jesus så har det nya förbundet etablerats. Gud vill att du ska.. Read More

Prestera eller leva?

Mose lag (religiösa gärningar/egen duktighet) säger – Gör. Jesus säger – Gjort. Lagen, religiösa gärningar och egen duktighet gör oss stolta (då vi lyckas hålla ihop allt för en stund). Men frälsningen, gör att vi ger Jesus all äran. Vi blir tacksamma och ödmjuka. Religiösa människor, är både de mest stolta (när de lyckas) och de mest deprimerade (när de misslyckas). Sedan finns det också de religiösa hycklarna, som gått över till “teaterverksamhet”. .. Read More