“Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma.” Matt. 24:14 Evangelium handlar om Jesus och Guds rike. Det handlar alltså inte om mänskliga riken eller kungar. Jesus är vägen in i Guds rike och Jesus är Konungen. Guds rike vill genomsyra varje område av mänskligt liv.  Evangelium ska inte blandas eller färgas av politik, nationalism eller kultur. Evangelium är.. Read More