Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Europa tillbaka till Gud

Europa, med alla dina dyrbara människor, du har så mycket. Du har ditt anseende, du har dina fina städer, du är rik på kultur, du har din fina natur, du har dina pengar, du har dina tillgångar och du har dina tomma kyrkor.  Du har allting, förutom Gud. Du är andligt fattig. Du har tappat tron och kärleken till Jesus.  Europa, kom till Jesus. Jesus kallar på varje flicka, pojke, man och kvinna… Read More

Vi vill se Jesus

“Och bland dem som kommit upp för att tillbe under högtiden fanns några greker. De gick till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, bad honom och sa: Herre, vi vill se Jesus.” Joh.12:20-21 Bönen från människors hjärtan är densamme än idag: “Vi vill se Jesus.” När du ser Jesus som han verkligen är så händer något i ditt hjärta. En längtan att vilja följa och lära känna honom infinner sig.  Att se.. Read More