“Kom till mig… ” Matt. 11:28 Gud har skapat människan för gemenskap. Precis som det är naturligt att barn har gemenskap med sina föräldrar, så är det också naturligt att människan har gemenskap med sin Skapare. Genom Jesus så upprättas relationen mellan Gud och människa. Kanske du aldrig har kommit till Jesus? Det är något man gör genom att tro på honom i sitt hjärta. Den tron kan få sitt uttryck genom att.. Read More