“Och när han har släppt ut sina egna får, går han före dem, och fåren följer honom, för de känner hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” Joh. 10:4-5 Jesus är den gode herden. Vi som tror på Jesus är hans får. Jesus vakar över sina får och leder oss. Det ligger i herdens intresse att fåren ska ha det.. Read More