“Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni ändå på honom, och ni jublar med en obeskrivlig glädje, full av härlighet, när ni vinner målet för er tro, era själars frälsning.” 1 Petr. 1:8-9 Jesu lärjunge Petrus skrev, inspirerad av den Helige Ande, till andra troende som inte hade sett Jesus med sina fysiska ögon. Han skrev om deras gemensamma tro och kärlek, som.. Read More