Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

His name is Jesus

Born of a virgin Crucified by sinners Conquered death Saving sinners He saved me Let Him save you  His name is Jesus “She will bear a Son, and you shall call His name JESUS, for He will save His people from their sins.” Matt. 1:21

Hans namn är Jesus

Född av en jungfru Korsfäst av syndare Övervann döden Frälser syndare Han frälste mig Låt honom frälsa dig Hans namn är Jesus “Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.” Matt. 1:21