“Och bland dem som kommit upp för att tillbe under högtiden fanns några greker. De gick till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, bad honom och sa: Herre, vi vill se Jesus.” Joh.12:20-21 Bönen från människors hjärtan är densamme än idag: “Vi vill se Jesus.” När du ser Jesus som han verkligen är så händer något i ditt hjärta. En längtan att vilja följa och lära känna honom infinner sig.  Att se.. Read More