Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

En stark röst

“Jag var i Anden på Herrens dag och jag hörde bakom mig en stark röst som av en basun,… och hans röst var som dånet av väldiga vatten.” Upp. 1:10, 15 Jesus är Gud som blev uppenbarad i köttet (1 Tim. 3:16) och han kom för att försona människan med Gud. Gud är treenig, Fadern, Sonen och den Helige Ande. Jesus dog på korset och uppstod från de döda på den tredje dagen… Read More

Rösten

“Och när han har släppt ut sina egna får, går han före dem, och fåren följer honom, för de känner hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” Joh. 10:4-5 Jesus är den gode herden. Vi som tror på Jesus är hans får. Jesus vakar över sina får och leder oss. Det ligger i herdens intresse att fåren ska ha det.. Read More