“Genom tron blev Enok hämtad, så att han inte skulle se döden, och man fann honom inte mer därför att Gud hade hämtat honom. För innan han hämtades, hade han fått vittnesbördet att han behagade Gud.” Hebr. 11:5 En dag kommer Jesus för att hämta sitt folk hem till sig. Enok är en förebild på detta. En dag var han borta, därför att Gud hade hämtat honom hem till sig. Bibeln talar mycket.. Read More