“Därför, mina älskade, såsom ni alltid har varit lydiga så ska ni med fruktan och bävan arbeta på er frälsning, inte bara i min närvaro utan ännu mycket mer nu i min frånvaro. För Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, efter sin goda vilja.” Fil. 2:12-13 Frälsningen är en gåva från Gud genom Jesus. Att bli försonad med Gud är ett ögonblicks verk som sker när man börjar.. Read More