Mose lag (religiösa gärningar/egen duktighet) säger – Gör. Jesus säger – Gjort. Lagen, religiösa gärningar och egen duktighet gör oss stolta (då vi lyckas hålla ihop allt för en stund). Men frälsningen, gör att vi ger Jesus all äran. Vi blir tacksamma och ödmjuka. Religiösa människor, är både de mest stolta (när de lyckas) och de mest deprimerade (när de misslyckas). Sedan finns det också de religiösa hycklarna, som gått över till “teaterverksamhet”. .. Read More