Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Vinden blåser

“Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.” Joh. 3:8 Idag vill Jesus att du ska komma in i vila. Kanske du försöker upprätthålla ditt kristna liv och tjänst genom att kämpa i egen kraft. Idag säger Jesus till dig: “Vinden blåser”. Om du med ditt hjärta tror.. Read More

Kvinnorna på bänken

En gång då jag var ute på stan och evangeliserade så gick jag fram till två kvinnor som satt på en bänk. Jag hade evangelie traktater med mig och började en konversation. Den ena utav dem var den som pratade lite mer. Hon hade lite attityd och menade att jag skulle komma över till den mörka sidan istället. Jag talade någon minut till dem om Jesus, djävulen och evangelium. Jag höjde inte rösten.. Read More