“För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräknade dem inte deras synder, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” 2 Kor. 5:19 Gud har redan gjort något för varje människa. Guds kärlek har uppenbarats och syndaproblemet i världen är redan löst.  Vi ska inte i första hand se framåt och hoppas på något gott, utan låt oss se bakåt till Kristi kors.  “Detta är kärleken, inte att.. Read More