Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Fetstil, understruket och utropstecken!!!

“Ja, jag anser, så länge jag är i denna kroppshydda, att det är rätt att jag väcker er genom påminnelse.” 2 Peter 1:13 Aposteln Petrus var en människa precis som du och jag och han visste att saker och ting kan falla i glömska. Han förstod att det som kan vara en levande uppenbarelse idag, kan imorgon bli omringat att utmaningar och dimmor av tvivel som vill smyga sig in. Om det är.. Read More

Kristi kors – bevisad kärlek

Världshistoriens mest dyrbara offer men samtidigt den största segern, skedde på Kristi kors, på Golgata. Många vet att Jesus dog på korset. Men inte lika många vet varför Jesus dog på korset.  För det första så är inte Jesus vem som helst för, “Gud (Jesus) blev uppenbarad i köttet” 1 Tim. 3:16  Och, Jesus kom för att ge sitt liv av fri vilja, utifrån kärlek till dig och mig. “Och han är försoningen.. Read More