Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Rotad

“Och de på stengrunden är de som när de hör tar emot ordet med glädje. Men de har ingen rot. De tror till en tid men i prövningens stund avfaller de.” Luk. 8:13 Evangelium och budskapet om Guds nåd och kärlek ger glädje. Evangelium är nådens evangelium, glada och goda nyheter. Jesus har vunnit seger för oss människor och vi kan ta emot. Jesus vill också leva ut sitt liv genom våra liv.. Read More

Syndens lön eller Guds gåva?

“För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” Rom. 6:23 Evangelium betyder goda nyheter och det angår alla människor. För alla människor har syndat. Vi är syndare. Och syndens lön är döden, den eviga döden. Inte att man upphör att existera, utan att ens eviga själ är evigt skild från Gud. Men idag, så finns det goda nyheter för dig. Jesus har förberett en gåva.. Read More

Alla synder i Stockholm tog Jesus på sig

“Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” Jes. 1:18 Det finns förlåtelse tillgänglig från Gud genom Jesus, även för de grövsta synderna. Även om dina synder skulle vara blodröda, så kan du idag bli ren som snö. Hur är det möjligt? Syndastraffet “Han var genomborrad för våra.. Read More