Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Fejkpredikningar

Falska, förvridna och fejkade nyheter och information, gör att många förkastar sanningen när den presenteras. Eller i alla fall så blir sanningen ifrågasatt och det orsakar onödiga problem och onödigt lidande. Ända från begynnelsen så har det presenterats och predikats fejkpredikningar om Gud. Det första ormen gjorde var att gå emot det som Gud hade sagt.  Fejk presenteras antingen som en blandning av sanning och lögn, gärna så nära sanningen som möjligt eller.. Read More

Sverige i vågskålen

“För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräknade dem inte deras synder, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” 2 Kor. 5:19 Gud har redan gjort något för varje människa. Guds kärlek har uppenbarats och syndaproblemet i världen är redan löst.  Vi ska inte i första hand se framåt och hoppas på något gott, utan låt oss se bakåt till Kristi kors.  “Detta är kärleken, inte att.. Read More