“Därför ska de som lider efter Guds vilja anförtro sina själar åt honom såsom åt en trofast Skapare, medan de gör det som är gott.” 1 Petr. 4:19 I den här världen så får vi ibland lida för vår tro. Det kan vara att man blir hånad eller förföljd för sin tro. Jesu lärjungar fick alla lida för sin tro. Det är inget att sträva efter, men inte heller något att förvånas över.. Read More