Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Jesus blev genomborrad

Sönderslagen – så vi kan bli helade Föraktad – så vi kan bli aktade Blev en förbannelse – så vi kan bli välsignade Övergiven – så vi kan få gemenskap Dog – så vi kan leva Uppstånden – så vi kan bli frikända “Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.”.. Read More

Kamouflerad Jesus

Spottad på, misshandlad och föraktad, därför att du var i hans ögon så högt aktad. Blodet och tårarna rann ner på jorden, hur kan någon förbli oberörd när man hör de orden. Skulle soldaterna förstått vem det var som de sårade, så skulle deras ögon säkerligen bli tårade. Men Jesus, Guds Son var som kamouflerad för de flesta, och han är det även idag för att testa, testa mig och dig om vår.. Read More