Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Ös på

“Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor.” Jes. 12:3 Det finns källor, frälsningens källor, att ösa ur. Det finns inte bara en källa och inte bara en skopa att få. Genom Jesu död och uppståndelse så är källorna tillgängliga för alla troende. Det finns livgivande vatten att få för varje område av ditt liv. Jesus är Frälsaren och han vill att vi med glädje öser ur källorna. Bibeln uppenbarar dessa livgivande.. Read More

Honom älskar vi

“Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni ändå på honom, och ni jublar med en obeskrivlig glädje, full av härlighet, när ni vinner målet för er tro, era själars frälsning.” 1 Petr. 1:8-9 Jesu lärjunge Petrus skrev, inspirerad av den Helige Ande, till andra troende som inte hade sett Jesus med sina fysiska ögon. Han skrev om deras gemensamma tro och kärlek, som.. Read More

Syndens lön eller Guds gåva?

“För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” Rom. 6:23 Evangelium betyder goda nyheter och det angår alla människor. För alla människor har syndat. Vi är syndare. Och syndens lön är döden, den eviga döden. Inte att man upphör att existera, utan att ens eviga själ är evigt skild från Gud. Men idag, så finns det goda nyheter för dig. Jesus har förberett en gåva.. Read More

Rikedom kommer på skam då det verkligen gäller

Kanske du är där att du fortfarande fascineras och attraheras av rikedomens skimmer. Som ett litet barn som ständigt drömmer om nya leksaker så trånar du ständigt efter rikedomens utbud. Du drömmer och jobbar hårt för att försöka nå fram till rikedomens sköna bekräftelse av ditt liv. Du är liksom med i dansen runt guldkalven. Eller kanske du är där att du redan har allt, har gjort allt och varit överallt. Och du.. Read More