“Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, ska finna det.” Matt. 16:24-25 Evangeliet om Jesus handlar om Kristi kors. Jesus fullbordade sitt kors för vår skull och därför kan nu människa bli försonad med Gud genom den uppståndne.. Read More