“Då sa HERREN Gud till ormen: Eftersom du har gjort detta, ska du vara förbannad framför all boskap och framför alla djur på marken. På din buk ska du gå och äta jord i alla dina livsdagar. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Han ska söndertrampa ditt huvud, och du ska stinga honom i hans häl.” 1 Mos. 3:14-15 Direkt efter människans syndafall i.. Read More