Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Frimodighet

“När de såg sådan frimodighet hos Petrus och Johannes och märkte att de var olärda och outbildade, förundrade de sig. Men de kände igen dem att de hade varit tillsammans med Jesus.” Apg. 4:13 Petrus och Johannes var fiskare till yrket och hade blivit handplockade av Jesus till att följa honom. De hade varit med Jesus i tre år och nu hade Jesus farit upp till himlen. Den Helige Ande hade kommit över.. Read More

Brinnande och med uppenbarelse

“Han var undervisad om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om det som handlade om Herren. Men han kände bara till Johannes dop. Och han började frimodigt tala i synagogan. Då Akvila och Priscilla hade hört honom, tog de honom till sig och förklarade grundligare Guds väg för honom.” Apg. 18:25-26 Apollos var en predikant som talade brinnande i anden. Att få vara vidrörd och fylld av Guds Ande.. Read More

Nya områden

“Och de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och började tala med andra tungomål, allteftersom Anden ingav dem att tala.” Apg. 2:4 När lärjungarna blev uppfyllda av den Helige Ande på Pingstdagen så började de tala med andra tungomål. De talade språk som de inte hade lärt sig. Lärjungarna gick på detta sätt in i nya områden, för dem helt okända. Det var Anden som ingav dem att tala. Och det blev.. Read More

Låt Anden leda dig

“Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.” Joh. 3:8 Anden kan liknas vid vinden. När den Helige Ande kom över lärjungarna på pingstdagen så gjorde han entre’ som en stormvind. Anden uppenbarar sig på flera olika sätt, ibland kraftfullt, ibland mjukt och ibland som helt stilla men.. Read More