“Och jag levde en gång utan lag, men när budordet kom fick synden liv,” Rom. 7:9 Romarbrevet  talar om detta med lag och nåd. Bibeln är indelad i två delar, det Gamla och det Nya, testamentet. De talar om två helt olika förbund som fungerar på helt olika sätt. I versen ovanför talas det om hur budordet / lagen, väcker liv i synden.  Att predika “lagen, vi måste, vi behöver verkligen, skärp er”,.. Read More