“Och de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och började tala med andra tungomål, allteftersom Anden ingav dem att tala.” Apg. 2:4 När lärjungarna blev uppfyllda av den Helige Ande på Pingstdagen så började de tala med andra tungomål. De talade språk som de inte hade lärt sig. Lärjungarna gick på detta sätt in i nya områden, för dem helt okända. Det var Anden som ingav dem att tala. Och det blev.. Read More