Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Checklista

“Håll broderskärleken levande… Men glöm inte att göra gott och att dela med er, för sådana offer behagar Gud.” Hebr. 13:1, 16 Man blir och förblir frälst av nåd, genom att tro på Jesus. När Jesus bor i ditt hjärta genom den Helige Ande, så vill han leva sitt liv genom dig, i samarbete med dig. Det fungerar endast av nåd och genom att du förtröstar på att Jesus lever sitt liv genom.. Read More

Nya områden

“Och de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och började tala med andra tungomål, allteftersom Anden ingav dem att tala.” Apg. 2:4 När lärjungarna blev uppfyllda av den Helige Ande på Pingstdagen så började de tala med andra tungomål. De talade språk som de inte hade lärt sig. Lärjungarna gick på detta sätt in i nya områden, för dem helt okända. Det var Anden som ingav dem att tala. Och det blev.. Read More